แบบสำรวจการให้บริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
เว็บลิงค์ส่วนราชการ

ผู้ดูแลระบบงาน
ดาวน์โหลดข้อมูล
Login Form
GPP SISAKET

  • gpp sisaket 2554

ภารกิจคลังจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม

สวัสดีครับ  ขออภัยในความไม่สะดวกครับ  สำนักงานคลังจังหวัดกำลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ครับ

ส่วนระบบฐานข้อมูลแบบสอบถาม GPP เชื่อมต่อระบบเสร็จแล้วครับ สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้แล้วครับ

ขอบคุณครับ

 

Last Updated (Tuesday, 08 April 2014 03:41)

 

แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13/03/2557)

แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13/03/2557)

Last Updated (Saturday, 15 March 2014 03:08)

 

คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS Web online (28/03/2557)

คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS Web online (28/03/2557)

Last Updated (Tuesday, 08 April 2014 03:02)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 21 ) (20/03/2557)

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 21 ) (20/03/2557)

Last Updated (Thursday, 20 March 2014 06:19)

 

ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) (31/03/2557)

ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) (31/03/2557)

Last Updated (Tuesday, 08 April 2014 03:00)

 

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (21/03/2557)

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (21/03/2557)

Last Updated (Tuesday, 08 April 2014 03:31)

 

การขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (24/03/2557)

การขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (24/03/2557)

Last Updated (Tuesday, 08 April 2014 03:05)

 

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (27/03/2557)

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (27/03/2557) เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2 , เอกสารแนบ 3 , เอกสารแนบ 4

Last Updated (Tuesday, 08 April 2014 03:36)

 
ท่านคลังจังหวัดศรีสะเกษ


นางอำไพวรรณ  เปรมภิรักษ์

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 

Polls
Joomla! is used for?
 
Advertisement
Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.