แบบสำรวจการให้บริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
เว็บลิงค์ส่วนราชการ

ผู้ดูแลระบบงาน
ดาวน์โหลดข้อมูล
Login Form
GPP SISAKET

  • gpp sisaket 2554

สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม

สวัสดีครับ  ขออภัยในความไม่สะดวกครับ  สำนักงานคลังจังหวัดกำลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ครับ

ส่วนระบบฐานข้อมูลแบบสอบถาม GPP เชื่อมต่อระบบเสร็จแล้วครับ สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้แล้วครับ

แบบสอบถามการจัดทำ GPP ของ อปท.  2  สาขาการผลิต ดังนี้

1. สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ  ประปา 

2. สาขาการบริการชุมชน  สังคม     สามารถ ดาว์นโหลดที่นี่ครับ  NEW

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำงบระมาณ พ.ศ.2558 (07/07/2557) NEW

สามารถดาว์นโหลดตามเอกสารแนบครับ   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2 , เอกสารแนบ  3 

ขอบคุณครับ

Last Updated (Monday, 21 July 2014 04:52)

 

หนังเวียนเพื่อทราบ

1.มติ คสช. ๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (07/08/2557) NEW

2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 (31/07/2557)

3. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (02/07/2557)

4. การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น (30/06/2557)  

Last Updated (Monday, 18 August 2014 04:33)

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (23/06/2557)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (23/06/2557) new

Last Updated (Tuesday, 01 July 2014 02:22)

 

วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW):ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่ (17/06/2557)

วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW):ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่ (17/06/2557) new

Last Updated (Tuesday, 01 July 2014 02:24)

 

กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web report ในระบบ GFMIS (30/05/2557)

กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web report ในระบบ GFMIS (30/05/2557)

Last Updated (Thursday, 05 June 2014 07:24)

 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (02/07/2557) new

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (02/07/2557)

Last Updated (Wednesday, 09 July 2014 02:17)

 

เรื่อง แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบGFMIS (04/06/2557)

เรื่อง แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบGFMIS (04/06/2557)

Last Updated (Tuesday, 10 June 2014 02:08)

 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สอบราคา ประกวดราคา

1. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  New (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

 *****************

1. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ (17 กรกฎาคม 2557)

เอกสารแนบ  1 , เอกสารแนบ 2 , เอกสารแนบ  3

2. ประกาศผลผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ (๖ สิงหาคม ๕๗)

Last Updated (Wednesday, 06 August 2014 10:54)

 
ท่านคลังจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ว่าง 

 


คลังจังหวัดศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 

Polls
Joomla! is used for?
 
Advertisement
Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.